• 0

    Tổng: 0₫

Sắp xếp:

Dàn máy đào 13 chân GTX 1660 Super 6GB Asus –  Bảo hành 36 Tháng
Tốc độ: 384MHz.
Cấu hình tối ưu nhất đến hiện tại – không dùng dây Rizer – mới 100%
Hỗ trợ ráp và setup trọn gói Mới

Dàn máy đào 13 VGA GTX 1660 Super 6G Asus NEW ETH: 384Mhz

0₫

Dàn máy đào 13 chân GTX 1660 Super 6GB Asus – Bảo hành 36 Tháng Tốc độ: 384MHz. Cấu hình tối ưu nhất đến hiện tại – không dùng dây Rizer – mới 100% Hỗ trợ ráp và setup trọn gói

Dàn máy đào 8 chân GTX 1660 Super 6GB Gigabyte –  Bảo hành 36 Tháng
Tốc độ: 21xMHz. Điện: 1000W
Cấu hình tối ưu nhất đến hiện tại – không dùng dây Rizer – mới 100%
Hỗ trợ ráp và setup trọn gói Mới

Dàn máy đào 8 VGA GTX 1660 Super 6G Gigabyte OC NEW ETH: 21xMhz

0₫ 0₫

Dàn máy đào 8 chân GTX 1660 Super 6GB Gigabyte – Bảo hành 36 Tháng Tốc độ: 21xMHz. Điện: 1000W Cấu hình tối ưu nhất đến hiện tại – không dùng dây Rizer – mới 100% Hỗ trợ ráp và setup trọn gói